ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Afrikansk buffel
Bufflar - En hel del rörande Bufflar
Afrikansk buffel

Afrikansk buffel

Afrikanska bufflar finns i stora delar av Afrika söder om Sahara.

Det är dock stor variation på bufflarnas storlek där bufflarna i östra och södra Afrika är störst. De bufflar som finns i skogarna i centrala Afrika, t.ex. Centralafrikanska republiken, är bara hälften så stora vilket ger dem smidighet att ta sig igenom tät vegetation.

Den afrikanska buffeln ha jagats mycket hårt och den var under en period utdöd i Sydafrika med har återintroducerats i de nationalparkerna och i de privata parkerna.

Bufflens barn - Buffelkalv

Buffeln föder normal en kalv åt gången efter en graviditet på 11 månader. Buffelkalven stannar med sin mor i ungefär två år men buffelkorna stannar med sin hjord hela livet i motsats till buffeltjurarna.Livslängd för bufflar

De afrikanska bufflarna kan undantagsvis bli upp till 30 år. Det normala normalt dock att bufflarna som uppnår vuxen ålder blir 20 år ifall de klarar sig undan rovdjur som lejon, leopard och hyena.

Vuxna friska bufflar är dock mycket bra på att försvara sig och det händer mycket sällan att de dödas av lejon. Dock så förekommer det att stora bufflar dödas av krokodiler när de ska dricka vatten.

Hastighet för afrikanska bufflar

Afrikanska bufflar

De afrikanska bufflarna kan springa snabbare än våra svenska kor. De snabbaste bufflarna kan komma upp i hastigheter på 55 km/h vilken dock är långsammare än alla deras fiender som hyenor (60 km/h), lejon (70 km/h) eller gepard (120 km/h).

Buffelsvans

Buffeln har en relativt lång svans för sin storlek som svansen kan bli över en meter. I vissa afrikanska stammar anses svansen vara en delikatess.

Horn hos bufflar

Hos den afrikanska buffeln har både tjurar och kor horn. Hornen växer under buffelns hela livslängd och kan bli över 150 cm hos gamla buffeltjurar.