ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Bufflar - Allt om bufflar & buffelhjordar
Bufflar - En hel del rörande Bufflar
Bufflar

Buffel

Det finns flera olika sorters bufflar. Buffeln är en sidhornsdjur precis som våra svenska kor. De vanliga sorternas buffel som finns är.

Fakta om
Kafferbuffel

Latinskt namnSyncerus caffer
Engelsk namnCape buffalo
Uppskattad population900 000
UtbredningSydöstra Afrika
Dräktig11 månader
Max ålder30 år
Vikt upp till900 kg
Längd180 - 350 cm
Maxhastighet55 km/h
FienderLejon
Hyenor
Leoparder
Krokodiler
Geparder
Kafferbuffeln är ett flockdjur
med hjordar på upp till 500 djur.
Kafferbuffeln finns främst i Sydafrika,
Zambia, Kenya, Namibia
Tanzania (ej på Zanzibar)


Stora bufflar

Bufflar

Den största av bufflarna är den afrikanska buffeln och den amerikanska bisonoxen som också kallas amerikansk buffel. Den kan väga upp till 900 kg och bli 3.5 meter lång och då är det hanarna som är störst.

Bufflarna uppträde normal i grupper, hjordar på upp till ett par hundra djur med både buffeltjurar, buffelkor och buffelkalvar.

Bufflarna är normal lugna djur men om de känner sig hotade av någon djur eller att deras kalv är hotad av t.ex. ett lejon kan bufflarna bli aggressiva och t.o.m. döda lejon.